Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

sửa lỗi treo logo,cài rom tiếng việt root các dòng điện thoại singtech

 Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08


Chúng tôi nhận cài rom tiếng việt, sửa lỗi treo logo, cứu boot sửa mất nguồn root các dòng điện thoại singtech mediatek
hỗ trợ các model singtech : SAPPHIRE A77, PRIME P450, PRIME P500, SAPPHIRE Z501, SAPPHIRE A55, SAPPHIRE Z550, INFINITY I-NOTE, INFINITY I-CRYSTAL, INFINITY I50, PRIME Z500T, PRIME Z500, ACE III A33, SGT-E11, IPURE II I20, PRIME P470, IPURE I10, XTREME II X41, SGT-E10