Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Jailbreak iPhone,iPad cài xmod game clash of clan, boom beach

Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08


Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08
Chúng tôi nhận Jailbreak cài xmod game hỗ trợ chơi xmod game, boom beach, cài cydia các dòng iOs, root cài xmod các dòng android
- Nhận Jaibreak các dòng iphone,ipad chạy ios 8.4 mới nhất
iOS 6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5,7.0, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.1b1, 7.1b2,7.1, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.3, 8.4,9.0,9.0.1,9.0.2
- Jailbreak cài xmodgames,imod,cydia, clash of clan các dòng iPhone, Ipad, iDevices Apple
- Sửa lỗi treo logo apple, treo táo, treo màn hình chủ mất icon các dòng iPhone, Ipad, iDevices Apple
- Nâng cấp phiên bản iOS mới nhất + Jailbreak, cài game

root, cài xmodgames clash of clan,boom beach các dòng máy chạy android