Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Xóa xác minh tài khoản google account samsung galaxy a5/a7/a9/j5/j7 2016

Giải Pháp Android
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08

Xoá xác minh tài khoản google account samsung galaxy a5/a7/a9 2016

Xoá xác minh tài khoản google account, tắt lock frp on về off các dòng samsung galxy a5 a510/a7 a710/a9 a910 2016,2015 tất cả các dòng samsung galaxy android 6.0.1 marshmallow/5.1.1 lollipop

xóa xác minh tài khoản google account samsung galaxy a3,a5,a7,a8,a9 2015 android 5.1.1 lollipop xóa xác minh tài khoản google account samsung galaxy a5 2016 sm-a5100, sm-a510f, sm-a510fd, sm-a510l, sm-a510s, sm-a510k, sm-a510m, sm-a510y android 5.1.1 lollipop xóa xác minh tài khoản google account samsung galaxy a7 2016 sm-a7100, sm-a710f, sm-a710fd, sm-a710l, sm-a710s, sm-a710k, sm-a710m, sm-a710y android 5.1.1 lollipop xóa xác minh tài khoản google account samsung galaxy a3,a5,a7,a8,a9 2015 android 5.1.1 lollipop   https://www.facebook.com/giaiphapandroid/posts/1668327386761560


Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

sửa casio gzone treo logo now loading không vào được recovery bằng phím cứng

Giải Pháp Android
https://www.youtube.com/c/giaiphapandroid
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08

Fix casio gzone treo logo now loading không vào được recovery bằng phím cứng

Sửa casio gzone c811/ca-201l treo logo now loading không vào được recovery, mất nguồn hard brick qhsusb_bulk/qhsusb 9008, lỗi phân vùng, nạp rom tiếng việt casio g'zone google android 4.1.2 jellybean


Xoá xác minh tài khoản google của bạn samsung galaxy new secure 2016

Giải Pháp Android
https://www.youtube.com/c/giaiphapandroid
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08
Xoá xác minh tài khoản google của bạn samsung galaxy j1,j2,j3,j5,j7,j8 2015,2016 new secure

Xoá xác minh tài khoản google account, tắt lock frp on về off các dòng samsung galaxy j1,j2,j3,j5,j7,j8 2016/2015, a3/a5/a7/a8/a9, s7/s6 edge plus/s6 edge/s6/s5/note 5/note edge/note 4 s-lte/note 4...