Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Xóa xác minh tài khoản google account samsung galaxy a5/a7/a9/j5/j7 2016

Giải Pháp Android
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08

Xoá xác minh tài khoản google account samsung galaxy a5/a7/a9 2016

Xoá xác minh tài khoản google account, tắt lock frp on về off các dòng samsung galxy a5 a510/a7 a710/a9 a910 2016,2015 tất cả các dòng samsung galaxy android 6.0.1 marshmallow/5.1.1 lollipop

xóa xác minh tài khoản google account samsung galaxy a3,a5,a7,a8,a9 2015 android 5.1.1 lollipop xóa xác minh tài khoản google account samsung galaxy a5 2016 sm-a5100, sm-a510f, sm-a510fd, sm-a510l, sm-a510s, sm-a510k, sm-a510m, sm-a510y android 5.1.1 lollipop xóa xác minh tài khoản google account samsung galaxy a7 2016 sm-a7100, sm-a710f, sm-a710fd, sm-a710l, sm-a710s, sm-a710k, sm-a710m, sm-a710y android 5.1.1 lollipop xóa xác minh tài khoản google account samsung galaxy a3,a5,a7,a8,a9 2015 android 5.1.1 lollipop   https://www.facebook.com/giaiphapandroid/posts/1668327386761560