Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

File root các dòng samsung s7&s7 edge qualcomm

File root các dòng s7 và s7 egde chip qualcomm sn820 : G930A+G930Z/G935A+G935Z, G930P/G935P, G930T/G935T, G930V/G935V
( Lưu ý tự chịu trách nhiệm khi flash file root này )

Bật chế độ nhà phất triển/Developer Options - Tích Mở Khóa OEM/ OEM Unlock 

1. Flash Samsung_G930x_Root_Boot_QC.TAR or Samsung_G935x_Root_Boot_QC.TAR in the AP tab using Odin_v3.12.3_Patched_SHA256 - Chạy file root tương ứng g930 cho s7 và g935 cho s7 edge bản qualcomm

2. Enable ADB Debugging in Developer Options - Bật chế độ gỡ lỗi Usb debug

3. Run Root.BAT - Chạy file Root.BAT

4. Done!! 

Link tải :