Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Remove anti theft lock Blackberry ID BB OS 10.3.3

Giải Pháp Android - Android Solution
Mr. Tiến : 0907 705 936 (mobile/viber/zalo)- skype : minhtien2905@gmail.com
Nhận Unlock sim - Mua Code unlock - Up rom - remove google frp via TeamviewerNhận xoá tài khoản Blackberry OS 10.3.3,tắt chức năng chống trộm xoá tài khoản cũ BlackBerry Classic Q20
Xóa tài khoản ID Blackberry OS 10.3.3 Passport, Q10, z10, Q5, Leap, Classic, Z3, Z30...
Nhận xoá tài khoản Blackberry OS 10.3.3,tắt chức năng chống trộm xoá tài khoản cũ BlackBerry OS 10/10.2.1/10.3.3
Vượt lỗi tính năng chống trộm của Blackberry Protect đang bật. Vui lòng đăng nhập bằng Blackberry ID vốn được dùng để cài thiết bị này
Gỡ bỏ đăng nhập bắt buộc trên blackberry
Xóa tài khoản ID Blackberry OS 10.3.3 Passport, 
Xóa tài khoản ID Blackberry OS 10.3.3 Q10, 
Xóa tài khoản ID Blackberry OS 10.3.3 z10, 
Xóa tài khoản ID Blackberry OS 10.3.3 Q5, 
Xóa tài khoản ID Blackberry OS 10.3.3 Leap, 
Xóa tài khoản ID Blackberry OS 10.3.3 Q20 Classic, 
Xóa tài khoản ID Blackberry OS 10.3.3 Z3, 
Xóa tài khoản ID Blackberry OS 10.3.3 Z30

[IMG] 
[IMG] 
[IMG] 
[IMG] 
[IMG] 
[IMG] 
[IMG]