Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

sửa casio gzone treo logo now loading không vào được recovery bằng phím cứng

Giải Pháp Android
https://www.youtube.com/c/giaiphapandroid
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08

Fix casio gzone treo logo now loading không vào được recovery bằng phím cứng

Sửa casio gzone c811/ca-201l treo logo now loading không vào được recovery, mất nguồn hard brick qhsusb_bulk/qhsusb 9008, lỗi phân vùng, nạp rom tiếng việt casio g'zone google android 4.1.2 jellybean