Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

sửa lỗi treo fastboot lg g2/g3/g3 cat6


Mr.Tiến : mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08
Chúng tôi nhận sửa lỗi treo fastboot, fastboot mode started trên các dòng lg g3 d855/d850/f400/g3 cat.6 f460/g2 f320/d800/d802/vs980/ls980/l01f...
- Sửa lỗi treo fastboot mode/fastboot mode started trên các dòng lg, sửa lỗi không cho nạp phân vùng qua fastboot trên lg g2/g3/g3 cat6 - sửa lỗi lg g2 d800 up nhầm rom kdz lg d802 treo fastboot
- Sửa lỗi Secure booting error! cause: boot certification verify! lg g2/g3/g3 cat 6 f460l/f460s/f460k...
- Sửa lg g2 bị lỗi demigod crash handler
- Sửa LG G3 báo lỗi current version is not available for user
- Sửa lỗi treo download mode nhỏ các dòng lg g2/g3/g3 cat 6
- Fix lg g3 mất nguồn chỉ hiện cục pin dấu chấm than khi sạc
- Sửa lỗi khóa mcafee/khóa mặt khóc mặt buồn các dòng lg g3/g pro2/g flex/g3 cat.6/g3 a...
- Sửa lỗi mất recovery/mất firmware upgrade/download mode treo logo lg no all các dòng lg
- Sửa lỗi hard brick qhsusb_bulk/qhsusb 9008/qhsusb 9006 các dòng lg
- Sửa treo logo, cài tiếng việt, nâng cấp phần mềm hệ điều hành các dòng lg