Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

cài rom,root,phân vùng bộ nhớ sony c2305


Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08

Chúng tôi nhận sửa treo logo, root cài supersu cài xmod game sony c, nâng gấp đôi bộ nhớ cài ứng dụng cho sony c c2305 từ 1gb mặc định lên ~2gb để cài ứng dụng từ chplay - play store - cửa hàng google play, sửa lỗi không đủ bộ nhớ để cài ứng dụng trên sony c hỗ trợ unlock bootloader