Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

sửa lg g2 treo fastboot

Sửa lỗi lg g2 treo fastboot
 Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08     

Sửa lỗi lg g2 treo fastboot do cài nhầm recovery, lg f320 cài nhầm recovery d802 treo fastboot, treo download mode nhỏ mất firmware update, sửa lg g2 mất 3g, cứu boot lg g2 hard brick qhsusb_bulk/qhsusb 9008/qhsusb 9006, thay main sửa ic nguồn đóng ổ cứng lg g2

Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08