Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

fix qhsusb 9008 casio gzone ca201l/c811

Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08

Chúng tôi nhận cứu boot, unbrick hard brick qhsusb 9008/qhsusb_bulk/qhsusb 9006 không tháo máy casio gzone, sửa lỗi treo logo treo now loading, mất recovery casio gzone, sửa lỗi mất nguồn, mất boot lỗi mất mic trên casio gzone, sửa casio brick chỉ nhất đèn đỏ, bật không lên, sạc không vào, casio treo logo tự khởi động lại, up rom không hết