Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

cài rom cloudy 3.3 lg g2

 Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08

Chúng tôi nhận cài đặt rom cloudy giao diện g4 phiên bản lollipop 5.0.2 mới nhất cho lg g2/g3/g3 cat.6

Cài rom CloudyG2_3.3 lg g2 f320l/f320s/f320k/d800/d801/d802/d803/ls980/vs980/l01f/g2 docomo l-01f, rom lamhoang giao diện g4 mới nhất

Cài rom CloudyG3_2.5 lg g3 d850/d851/d852/d855/ls990/vs985/f400l/f400s/f400k, rom lâm hoàng giao diện g4 mới nhất

Cài rom CloudyCat6_2.0 lg g3 cat.6 f460l/f460s/f460k, rom lâm hoàng giao diện g4 mới nhất

Cài rom quốc tế cho lg g3 dual sim/g3 hai sim d857/d858