Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Stock rom kdz lg g pad 7.0 at&t v410 v41007_00.kdz

 Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08


Chúng tôi nhận sửa lg g pad 7.0 v410 at&t/v400 treo logo, unlock mạng, sửa lỗi mất imei, imei số 0, sửa lỗi mất sóng mất 3g lg g pad, nạp tiếng việt, root, cài recovery lg g pad 7.0 v410 nhà mạng at&t, sửa lỗi treo logo, treo recovery, treo fastboot, sửa lỗi mất nguồn, mất boot, qhsusb 9008/qhsusb_bulk/qhsusb 9006 lg g pad, cung cấp rom gốc, rom kdz, rom tot lg g g pad 7.0/g pad 8.0/g pad 8.0 lte/g pad/g pad 10

Sell stock rom/fimware/tot/kdz lg gpad 7/8/8 lte/8.3/10
lg gpad 7.0 v410/v400 : LGV400AT-00-V10d-SCA-XX-MAY-30-2014+0/LGV400AT-00-V10a-EUR-XX-MAY-14-2014+0/dll LGV400_20140521/V41007h_00.kdz/V40010d_00.kdz

lg gpad : LG VK810 TOT firmware-VK81022B_00/LGV500AT-00-V20d-ESA-XX-JUN-11-2014+0/LGV507LAT-00-V10i-KOR-LGU-DEC-18-2013+0/LGV510AT-00-V12a-NA-XX-NOV-15-2014/dll

lg gpad 8.0 : LGV480AT-00-V10b-ESA-XX-JUL-14-2014+0/LGV490AT-00-V10a-TWN-XX-SEP-03-2014+0/dll LGV490_20140717/LGV480_20140707

lg gpad 9 lte : LGP490LAT-00-V10b-LGU-KR-DEC-02-2014+0/dll LGP490L_20141115

lg gpad 10 : LGV700AT-00-V10b-SCA-XX-MAY-31-2014+0/dll LGV700_20140521