Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Sửa lỗi treo logo điện thoại take/k-take

Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08


Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08


Chúng tôi nhận sửa lỗi máy take/ktake treo logo up rom olnine báo lỗi không kết nối được sever, khôi phục rom gốc take

Cài rom tiếng việt, rom ổn định, root, sửa lỗi treo logo k-take, take, tự khởi động lại, tự restartTake ev-s100, ev-s120, km-s200, km-s220, km-s300, km-s330, km-e100...