Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Sửa lỗi treo logo no all,mất sóng lg g3 d855re

 Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
Giải Pháp Android sửa lg g3 treo logo lg mất recovery,mất download mode,mất firmware upgrade,treo recovery,treo fastboot/stuck fastboot mode mất boot hardbrick qhsusb_bulk/qhsusb 9008, mất sóng,mất 3g,imei unknow,imei số 0, sửa lg g3 treo recovery gốc chỉ hiện con android ngửa bụng báo lỗi, sửa lỗi up rom lỗi bộ nhớ bad về 0mb, sửa lỗi mất nguồn chỉ hiện viên pin và dấu chấm than khi cắm sạc,sửa lỗi cant find matched cust for nt-code, khôi phục rom nguyên bản lg g3 d855re/d855/d852/d851/d850/vs985/ls990/f400


Đồng thời hỗ trợ các dòng android khác,tham khảo theo liên kết :
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :
Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08

Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid