Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Sửa lỗi sim ghép iphone lock mạng

 
Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08 


Sửa lỗi không kiểm tra tài khoản ussd *#101#,*102#,*100# trên iphone lock
Sửa lỗi danh bạ +84, lỗi imessenger, lỗi factime, lỗi chuyển vùng, lỗi không chọn được 2g/3g trên iphone lock mạng nhật au kddi,nttdocomo,softbank, iphone lock mạng mỹ sprint,t-mobile,at&t... từ ios 6.1.2- 8.4 trên ip4/ip4s/ip5/ip5s/ip5c/ip6/ip6 plus....
unlock sim,mua code iphone lock mạng

Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08