Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Sửa lỗi secure booting error lg f460 không tháo máy

Sửa lỗi secure booting error lg g3 cat.6 f460
Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
Sửa lỗi secure booting error lg g3 cat.6 f460l/f460s/f460k không tháo máy hàng tem vàng và tem trắng
Fix hard brick qhsusb 9008/qhsusb_bulk lg f460