Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Xóa xác minh tài khoản google account verify motorola

Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08 


Nhận xóa tài khoản google account, xóa lock google frp, bỏ khóa tài khoản google, bypass xác minh tài khoản của bạn, bypass verify your account bỏ khóa lock google, remove google account verify trên các phiên bản android 6.0 marshmallow, 5.1.1 lollipop các dòng điện thoại motorola google nexus 6, Moto G, Motorola X Play, Motorola DROID Turbo, Motorola Moto E 2015 (gen 2), Motorola XOOM MZ600, moto x play, moto g3, moto x2...

fix Verify your acount Google : This device was reset. To continue, sign in with a Google Account that was previously synced on this device.
Enter Your Email
Sửa lỗi khóa tài khoản google Xác minh tài khoản của bạn : Đã đặt lại thiết bị này. Để tiếp tục, hãy đăng nhập bằng tài khoản Google đã được đồng bộ hóa trước đó trên thiết bị này.
Nhập email của bạn
Bạn cần trợ giúp tìm tài khoản của mình ?