Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Cài rom tiếng việt,root sửa lỗi các dòng lg v10/g4/g flex2...

Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08


Cài rom tiếng việt,root cài suppersu cài xmod game, sửa lỗi softbrick treo logo treo fastboot, mất download mode, mất firmware upgrade, treo download mode nhỏ, treo recovery, treo logo lg no all, cứu boot sửa mất nguồn, sửa hard brick qhsusb_bulk/qhsusb 9008/qhsusb 9006 các dòng lg, sửa lỗi secure booting error,lg secure error, sửa lỗi khóa mặt khóc, khóa xác minh tài khoản google account verify các dòng lg android 2.3 gb - 4.0.4 ics - 4.1.2 jb - 4.2.2 jellybean - 4.4.2 kitkat - 5.0.2 lollipop - 6.0 marshmallow