Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Cài rom quốc tế sky vega iron a910

Giải Pháp Android
Mr.Tiến : 0907 705 936 

Cài rom quốc tế sky vega iron a910
Cài rom quốc tế tiếng việt android 4.4.2, cứu boot sửa mất nguồn hard brick qhsusb_bulk/qhsusb 9008 sky vega iron 2 a910l/a910s/a910k/a910ls/a910ss