Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Unlock sim samsung galaxy s4 at&t i337,i337m

Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid

Mr.Tiến : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid

- Unlock samsung Galaxy s4 i337 att, s4 canada i337m bằng thiết bị Samsung chuyên nghiệp lấy ngay, unlock bằng code, không tháo mở máy, không can thiệp phần cứng (Mở khóa mạng, khóa máy, khóa chức năng, mã bảo vệ, mã gmail)
- Unlock vĩnh viễn (Mở mạng 1 lần dùng vĩnh viễn không bị khóa mạng lại)
- Thời gian nhanh chóng chuyên nghiệp
- Sử dụng tất cả chức năng (Sóng, wifi, 3G, hspda 3,5g dùng ổn định ở Việt Nam và các nước trên thế giới)
- Cài thêm tiếng việt, root máy theo yêu cầu của khách hàng android 4.4.4/4.4.2 kitkat
Hình ảnh sau khi unlock samsung galaxy s4 at&t i337, s4 canada i337m