Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Sửa lỗi wifi hotspot samsung galaxy s4 active - s5 active

Mr.Tiến : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08


- Sửa lỗi không bật được điểm truy cập internet di động wifi hotspot/Wifi Tether Mobile Hotspot samsung galaxy s4 at&t ,s5 at&t i537/i337/i337m/m919/g900t/g900a/t889/t889v/i537/n900a/n900t/n910a/n910t/g2 d800/d801/d803/ls980/vs980/g3/g flex... android 4.2.2/4.3/4.4.2/4.4.4/5.0
- Sửa lỗi samsung galaxy s4/s3/ bật wifi hostpot báo lỗi Mobile data is not available or invalid SIM
- Nâng cấp android 4.4.4 kitkat tiếng việt s4 i337/m919/i337m/i537/l720/l720p...

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :
Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08