Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Nâng cấp android 6.0 marshmallow google nexus

Mr.Tiến : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08


- Nâng cấp android marshmallow mới nhất, hạ cấp về lollipop, kitktat, jelly bean các dòng google nexus
- Unlock bootloader, root, cài recovery twrp/cwm các dòng google nexus
- Root cài xmod game các dòng google nexus android 2.3-4.0-4.1-4.2-4.3-4.4-5.0-5.1  các dòng google nexus
- Relock bootloader, khôi phục tình trạng xuất xưởng để nang cấp ota trên các dòng google nexus
- Sửa treo logo, mất nguồn, mất boot các dòng google nexus 


Hỗ trợ các dòng google nexus : 
Nexus 6 : hỗ trợ nâng cấp android 5.1 lollipop - hạ cấp về android 5.0 lollipop

Nexus Player : hỗ trợ nâng cấp android 5.1 lollipop - hạ cấp về android 5.0 lollipop

Nexus 9 lte 4g + wifi : hỗ trợ nâng cấp android 5.0.1 lollipop 

Nexus 9 wifi : hỗ trợ nâng cấp android 5.0.1 lollipop 

Nexus 5 : hỗ trợ nâng cấp android 5.1 lollipop - hạ cấp về android 4.4 kitkat

Nexus 4 : hỗ trợ nâng cấp android 5.1 lollipop - hạ cấp về android 4.4 kitkat

Nexus 7 2013 3g + wifi : hỗ trợ nâng cấp android 5.1 lollipop - hạ cấp về android 4.4 kitkat / android 4.3 jelly bean

Nexus 7 2013 wifi : hỗ trợ nâng cấp android 5.1 lollipop - - hạ cấp về android 4.4 kitkat / android 4.3 jelly bean 

Nexus 7 2012 3g + wifi : hỗ trợ nâng cấp android 5.1 lollipop - - hạ cấp về android 4.4 kitkat / android 4.3/4.2 jelly bean

Nexus 7 2012 wifi : hỗ trợ nâng cấp android 5.1 lollipop -- hạ cấp về android 4.4 kitkat / android 4.3/4.1.2 jelly bean

Nexus Q : hỗ trợ nâng cấp android 4.0.4 ics, sửa treo logo

Galaxy Nexus : hỗ trợ nâng cấp android 4.3 jellybean - hạ cấp về android 4.0.4 ics 

+ Galaxy Nexus Sprint/Verizon : hỗ trợ nâng cấp android 4.1 jellybean - hạ cấp về android 4.0.4 ics

Nexus S i9020t/i9023/i9020a/m200 korean: hỗ trợ nâng cấp android 4.1 jellybean - hạ cấp về android 2.3 gb

Nexus S 4G D720 : hỗ trợ nâng cấp android 4.1 jelly bean - hạ cấp về android 2.3.7 gb


Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :
Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08