Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Sửa lỗi demigod crash handler lg g2Sửa lỗi lg g2/g3/g pro2/g flex treo logo lg báo lỗi demigod crash handler mất download mode, mất recovery treo logo no all báo lỗi lg secure error, treo fastboot,treo download mode nhỏ, mất firmware upgrade vào download mode báo lỗi secure booting error, xóa xác minh tài khoản google account verify all lg,samsung

Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08