Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Nâng cấp - Hạ cấp google nexus


Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08


Nâng cấp android lollipop 5.1.1/5.0.2 nexus7 wifi/3g thế hệ 2012/2013 hạ cấp về android 4.4.4/4.4.2 kitkat, 4.3/4.2.2/4.1.2 jellybean các dòng google nexus 7 2012/2013, nâng cấp android 6 marshmallow các dòng google nexus 7 2013/nexus 4/nexus 5/nexus 6/nexus 9... root, unlock bootloader/relock bootloader các dòng google nexus