Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Sửa lệch cảm ứng,treo fastboot,tự reset,treo logo,mất nguồn lg g2,g3,g3 a,g3 cat.6,g pro2,g flex,gx2

Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08

Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08


Chúng tôi chuyên nhận sửa lỗi tất cả các dòng lg g2 bị lệch màn hình cảm ứng (bấm 1 chỗ nhận 1 chỗ), mất sóng, mất imei, mất bộ nhớ giảm từ 32gb còn 16gb, treo fastboot, treo download mode nhỏ, treo logo lg, mất nguồn, mất boot, chỉ nhận qualcom qhsusb 9008, qhsusb_bulk do :
- Flash fastboot sai file aboot.img, laf.img, recovery.img, tz.img, sbl.img, modem.img,dbi.img..
- up nhầm rom lg g2 giữa các phiên bản ls980,vs980,d800,d801,d802,d803,d805,d806,lg l-01f nttDocomo,l01f,lg l22 isai gây sai kernel,sai file boot,treo fastboot mode,treo logo, treo download mode nhỏ, boot security error, mất download mode, treo logo lg no all...
- up nhầm Auto Rec gây treo fastboot, mất file laf, mất chế độ download mode

+ g2 báo lỗi demidgod crash http://caitiengvietandroid.blogspot.com/