Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Kiểm tra tình trạng khóa iCloud - Khóa kích hoạt Apple

Kiểm tra tình trạng khóa kích hoạt  bật/tắt - Reactive lock on/off
Kiểm tra trạng thái iCloud trên các thiết bị Apple chạy iOS
Trang web cho kết quả chính xác 100%

https://www.icloud.com/activationlock/


Chúng tôi nhận unlock mạng, mua code, mở khóa mạng, jail break, cài cydia, xmodgames cho các thiết bị chạy iOS iPhone/iPad



Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08