Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Fix LG G3 CAT6 F460 Secure booting error! cause: boot certification verify!

Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
 Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
 Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
 Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
 Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08


Đồng thời hỗ trợ các dòng android khác, tham khảo theo liên kết :
https://www.nhattao.com/threads/chuyen-sua-phan-cung-phan-mem-nap-tieng-viet-root-unlock-mo-mang-cuu-boot-dien-thoai-may-tinh-bang.1652138/

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :
Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08