Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Fix khóa mặt khóc lg g3 a f410s

1_GF.jpg
Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
2_GF.jpg
Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
3.jpg
Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
4.jpg
Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
3_GF.jpg

Chúng tôi nhận sửa lỗi khóa mặt khóc, mặt buồn, khóa nhà mạng sk telecom, khóa mcafee lg g3 a - lg f410s
- Sửa vĩnh viễn lg g3 a f410s khóa mặt khóc mặt buồn up rom gốc không hết
- Sửa lg g3 a khóa mcafee, khóa phần mềm diệt virus mcafee
- Sửa lg g3 a mất sóng, mất 3g, mất imei, null imei
- Sửa lg g3 a chết boot, hard brick qhsusb_bulk/qhsusb 9008/qhsusb 9008
- Sửa lg g3 a treo logo lg no all mất download mode, mất recovery, treo download mode nhỏ
- Sửa lỗi crossdll f410s
- Sửa lỗi mất imei, imei số 0, ghi lại số imei gốc lg g3 a f410s
- Nâng cấp android 5.0.2 lollipop lg g3 a f410s, root, sửa tất cả các lỗi lg g3 a


Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08