Kiểm tra imei LG

Giải Pháp Android chia sẻ thông tin trang web kiểm tra thông tin về máy lg của bạn, chỉ cần truy cập theo liên kết sau và nhập 15 số imei trong máy của bạn vào để biết chính xác tên model máy của bạn :

http://www.chalg.com/


Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08