Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

HTC One M8 Danh sách CID + Modelid + Mã vùng Quốc gia​

Danh sách CID + Modelid + Mã vùng Quốc gia HTC ONE M8

Giải Pháp Android
https://www.youtube.com/c/giaiphapandroid
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08


Nhận s-off/SuperCid 11111111/Unlock sim mở khóa mạng các dòng HTC


Bấm Ctrl + F để tìm kiếm nhanh :

International:WWE
HTC-WWE
modelid: 0P6B10000
cidnum: HTC__001
cidnum: HTC__102
cidnum: HTC__203
cidnum: HTC__E11
cidnum: HTC__405
cidnum: HTC__Y13
cidnum: HTC__304
cidnum: HTC__A07
cidnum: HTC__032
cidnum: HTC__J15
cidnum: HTC__016
cidnum: HTC__M27
cidnum: HTC__K18
cidnum: HTC__A48
cidnum: HTC__002

International 2:GER

HTC-GER
modelid: 0P6B10000
cidnum: HTC__102
mainver: 1.54.401.5

Asia: WWE


modelid: 0P6B11000
cidnum: HTC__044
cidnum: HTC__059
mainver: 2.22.707.3

ATT:

modelid: 0P6B12000
cidnum: BS_US001
cidnum: BS_US002
cidnum: CWS__001 

Bell-Canada:
modelid: 0P6B16000
cidnum: BM___001
cidnum: SASKT001
mainver: 2.23.666.2

Telus-Canada:

modelid: 0P6B16000
cidnum: TELUS001
mainver: 1.12.661.17

Rogers:
modelid: 0P6B16000
cidnum: ROGER001
mainver: 1.12.631.17

Verizon:
modelid: 0P6B20000
cidnum: VZW__001
mainver: 2.21.605.2Sprint:
modelid: 0P6B70000
cidnum: SPCS_001
mainver: 2.16.651.4


Developer Edition:

modelid: 0P6B12000
cidnum: BS_US001
cidnum: BS_US002
mainver: 2.22.1540.4T-Mobile:
modelid: 0P6B13000
cidnum: T-MOB010
mainver: 2.22.531.6T-Mobile Dutch:
modelid: 0P6B10000
cidnum: T-MOB003
mainver: 2.23.114.3


ORANGE:
modelid: 0P6B10000
cidnum: ORANG001
mainver: 1.54.61.5


Entel Chile:
modelid: 0P6B16000
cidnum: HTC__332
mainver: 2.25.599.1

H3G:
modelid: 0P6B10000
cidnum: H3G__001
cidnum: H3G__G04
cidnum: H3G__106
cidnum: H3G__402
mainver: 2.22.771.5***************************


Platform: hTCBmsm8974

Development code name Model name (country of dispatch)
M8_U Probably missing number
M8_UL New One
M8_UL_CA New One (AT & T)
M8_UL_TW New One (Taiwan)
M8_DUG New One (China )
M8_DUGL New One (China ??)
M8_DWG New One (China Telegraph)
M8_TL New One (China MOBILE)
M8_WHL New One (?)
M8_WLV New One (Verizon)
M8_WHL New One (Sprint)


Model model number (In which was found from the information) Code Name Type
0P6B120 M8_UL_CA
0P6B100 M8_UL
0P6B140 M8_U
0P6B150 M8_UL_TW
0P6B160 M8_UL_CND
0P6B620 M8_WHL
0P6B600 M8_DUG
0P6B610 M8_DUGL
0P6B400 M8_DWG
0P6B500 M8_TL
0P6B700 M8_WHL
0P6B200 M8_WLV


DTU = TD-SCDMA + WCDMA / GSM dual standby 2SIM slot
DUG = WCDMA / GSM + GSM dual standby 2SIM slot
DWG = CDMA2000/WCDMA/GSM + GSM dual standby 2SIM slot
TL = TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE?
UL = WCDMA / GSM / FDD-LTE
U = WCDMA / GSM
ULA = WCDMA / GSM / LTE-Advanced FDD?
WL = CDMA2000/WCDMA/GSM/FDD-LTE
WHL = CDMA2000/WCDMA/GSM/FDD-LTE/TDD-LTE
UHL = GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE