Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Root cài rom quốc tế samsung galaxy note3 verizon sm-n900v lollipop 5.0


[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
Root samsung galaxy note 3 verizon n900v, s5 verizon g900v android 5.0 lollipop, xóa biểu tượng unknow sim, xóa cảnh báo sim không phải của verizon wireless, sửa lỗi wifi hotspot báo soát hợp thức thất bại, sửa lỗi tin nhắn samsung galaxy s5 verizon g900v, root xóa logo nhà mạng verizon, thêm apn tự động s5 g900v, note 3 n900v android lollipop

Giải Pháp Android
https://www.youtube.com/c/giaiphapandroid
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08