Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

cứu boot lg g3 f460 không tháo máy

Giải Pháp Android
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08
sửa lg g3 f460 mất nguồn do cài sai recovery
sửa lg g3 cat6 mất boot do cài nhầm recovery
cứu boot lg g3/g3a/g3 cat.6
unbrick hard brick qhsusb_bulk/qhsusb 9008 lg g3
unbrick hard brick qhsusb_bulk/qhsusb 9008 lg g3 cat6 f460
xóa xác minh tài khoản của bạn lg g3/g3 cat6/g4/g flex2/lg g stylus...
fix lock google frp lg g3/g3 cat6/g4/g flex2/lg g stylus...
nâng cấp android 6.0 marshmallow lg g3/g3 cat.6/g4
hạ cấp lg g3/g3 cat6/g4 về android lollipop/kitkat
fix fastboot mode - fix mất download mode/firmware upgrade lg g2/g pro2/g flex/g flex2/g3/g3 cat6/g4...